Select Page

Medzinárodný filmový festival Cinematik

,
Medzinárodný filmový festival Cinematik

Aktivity:

  • vedenie akreditačného centra
  • tvorba a odosielanie newsletterov
  • správa webu
  • produkcia

Dátum projektu:

  • každý rok v septembri od roku 2007
Skills

Posted on

20. April 2015

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *