Select Page

Festival Damiana Vizára

,
Festival Damiana Vizára

Moje aktivity:

  • správa webu
  • tvorba a odosielanie newsletterov
  • organizačné práce

Festival Damiana Vizára bol určený ľuďom s mentálnym postihnutím, so skúsenosťou s psychickým ochorením, ich priaznivcom a pracovníkom. Prostredníctvom tohto podujatia mali šancu sa literárne alebo výtvarne realizovať a vystaviť alebo publikovať svoju prácu. Počas festivalu prebiehala výstava výtvarných diel a vyhodnotenie výtvarných a literárnych diel, ktoré bolo sprevádzané kultúrnym programom. Kultúrne združenie národností a etník SR, o.z. (KZNE SR), ktoré je hlavným organizátorom podujatia, má aj publikačnú činnosť a vydáva časopisy a zbierky spomenutých diel.

Skills

Posted on

19. June 2014

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *