Select Page

Kressling.com

Kressling.com

Kressling.com

  • Migrácia z vlastného redakčného systému na WordPress
  • Výber responzívnej témy
  • Nastavenie novej témy

 

retro.Kressling.com

  • vytvorenie webu na subdoméne
  • výber a prispôsobenie témy
  • nastavenie jazykových mutácií
  • preklad témy a pluginov
  • vytvorenie Child theme
  • vytvorenie ikon pre kategórie

Skills

Posted on

7. June 2017

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *