Select Page
  1. Otvor Terminal
  2. Zadaj:
    sudo nano etc/hosts
  3. Zadaj svoje heslo k počítaču.
  4. Prepíš, čo potrebuješ.
  5. Stlač Ctrl+X – „zatvoriť“
  6. Stlač Y – ako „yes“ = áno, chcem uložiť zmeny.
  7. Stlač Enter.