Select Page

Ako vytvoriť pomocou Terminalu usera a udeliť mu práva na prístup k existujúcej databáze.

 1. Otvor Terminal a prihlás sa na server
  ssh tvojserver.com -l root
 2. Odpovedz y ako “yes/áno” na otázku, či chceš pokračovať v pripojení a zadaj heslo.
 3. Prihlás sa do MySQL:
  mysql -u root -p

  -u znamená user, root je názov usera, -p znamená password, čiže v ďalšom kroku:

 4. Zadaj heslo a stlač enter.
 5. Povedzme, že chceš dať všetky práva novému userovi. Existujúca databáza sa volá “wpdata”. Usera chceme vytvoriť nového, bude sa volať “jozko” a jeho heslo bude “mrkvicka123”. Je dobrou praxou zadávať príkazy v MySQL kapitálkami (kvôli starším verziám). Príkazy sa končia bodkočiarkou. Po zadaní príkazu stlač Enter.
  GRANT ALL PRIVILEGES ON wpdata.* TO "jozko"@"localhost" IDENTIFIED BY "mrkvicka123";

  Názov databázy s bodkou a hviezdičkou na konci wpdata.* zahrňuje všetky tabuľky v databáze. @"localhost" určuje, že user pochádza z daného servera.

 6. Spláchni to :D (skrátka reset)
  FLUSH PRIVILEGES;
 7. A odíď.
  EXIT

Keď sa teraz prihlásiš napríklad do phpMyAdmin, tak tam nájdeš nového usera s danými privilégiami.